Bazaart © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
Konseptika

Yeniköy Rotary

bazaart

23 Şubat 1905 tarihinde  kurulan ve dünya üzerindeki gönüllü hizmet kuruluşlarının ilki olan Rotary'nin resmi tanımı şöyledir:"Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek ve insanlığa hizmet vermek  amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi kişilerin dünya çapında örgütlendiği bir hizmet kuruluşudur."

Rotary'nin hizmet ideali, “Kendinden Önce Hizmet” olarak ifade edilir. Bu bakış açısı, dünyanın neresinde olursa olsun tüm Rotaryenleri kucaklayan ortak bir tavrı belirler. Rotary insanları, yeryüzünün neresinde yaşarlarsa yaşasınlar bu ortak hizmet ülküsü  sayesinde ve    amaçları doğrultusunda bir araya getirir. Her Rotary kulübü, hizmet idealini kendi kişisel, mesleki ve toplum hayatının doyurucu bir hedefi olarak kabul eden iş ve meslek sahibi kişilerden oluşur. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil eder. Rotary bu yapılanma biçimi ile sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini amaçlar. Her Rotaryenden, kulüpteki çalışmaları dışında, fırsat bulabildiği her yer ve yolda hizmet vermesi beklenir. Rotaryenler, işlerini yalnızca geçimlerini sağladıkları bir araç olarak değil, aynı zamanda diğer insanlara da hizmet vermelerini sağlayacak biçimde düzenlenmeleri için teşvik edilir.

Rotary'nin amacı, günlük yaşamda değerli girişimlerin temeli sayılan Hizmet ideali'ni teşvik etmek ve geliştirmek; özellikle de aşağıda sıralanan dört alanda kişileri özendirip, onlara destek vermektir:

1. Tanışıklığın bir hizmet fırsatı sayılarak geliştirilmesi;

2. İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki; topluma yararlı iş ve mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi; her üyenin kendi iş ve mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi;

3. Her üyenin, Hizmet ideali'ni iş, meslek ve kişisel hayatında uygulaması;

4. Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası toplum hizmeti anlayışının, iyi niyet ve barışın geliştirilmesidir.


YENİKÖY ROTARY KULÜBÜ’DE bu uluslararası organizasyonun bir parçası olup, 04.03.2010 tarihinde kurulmuştur.

KURULUŞ TARİHİ: 04.03.2010
CHARTER TARİHİ: 13.05.2010
KULÜP ID: 83178
DERNEK TESCİL NO: 34-165/071

KURUCU KULÜP: EMİNÖNÜ ROTARY KULÜBÜ
KURUCU KULÜP TEMSİLCİSİ: GEÇMİŞ DÖNEM GUVERNÖRÜ ATİLLA GÖNENLİ
KURUCU ÜYELER: ÜLKÜ GÖNENLİ, ATİLLA GÖNENLİ, SEDEF ACAR, GÜLPERİ BİRGEN GÜRPINAR, BİRSEN DİKMEN DUENYAS, SEMA ÜLKE, CENAN ÖZKAN, ESER GÜROCAK, İNCİ BİLECİK