Bazaart © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
Konseptika

Bazaart Talks 2019

Bazaart 2019 yılında ilk defa Melike Bayık küratörlüğünde Bazaart Talks’a başlayarak sanat severleri birbirinden değerli isimlerle buluşturdu.

Panel Programı

13:00 – 13:45
Sanatsal pratikler ve teoriler üzerine Bazaart’ın ilk panelinde sanatçıların geçmişten bugüne ürettikleri sanat eserlerini ne gibi malzemeler ve medyumlarla ortaya koydukları tartışılacaktır. Bugün sanat üretimi salt malzeme ve teknik bilgi dışında kavramsal bir bilgi birikimi ve teoriyi de içinde barındırmaktadır. Panel ise günümüz üretim pratikleri ve araştırma yöntemlerini irdeleyecek, geçmişten bugüne değişen üretim tekniklerine ve yaklaşımlarına odaklanacaktır.

Moderatör
Marcus Graf (Küratör, Sanat Yazarı ve Akademisyen)

Konuşmacılar
Orhan Cem Çetin (Sanatçı)
Leyla Emadi (Sanatçı)
Ferhat Özgür (Sanatçı)

14:00 – 14:45
Türkiye sanat ortamı ve güncel ekonomik piyasa açısından koleksiyonerlik Bazaart’ın bu oturumunda birbiri ile entegre halde olan dünya toplumlarının güncel ekonomik dengesizlikler dahilindeki sanat yatırımlarını nasıl gerçekleştirdiği ve sanat koleksiyonerliği konusunda hangi eserleri, ne gibi alım yöntemleri ile koleksiyonlarına ekledikleri incelenecektir. Günümüz sanat ortamında ve ekonomik kriz içinde lüks bir tüketim sayılan sanat yapıtı koleksiyonerliği neden ve hangi gerekçelerle alınmalı ve krize rağmen neden sanat yatırımı yapılmalı konuları tartışılacaktır.

Moderatör
Esra Aliçavuşoğlu (Sanat Tarihçi, Akademisyen, Sanat Yazarı)

Konuşmacılar
Gökşen Buğra (Direktör, Art On İstanbul)
Feride İkiz (Koleksiyoner)
Ayşegül Çinici Yazıcı (Koleksiyoner, Direktör, Plato Sanat – Non Profit Art Space)

15:00 – 15:45
TUTKU: Hüsamettin Koçan ile hayal etmek ve gerçekleştirmek üzerine bir sohbet Bazaart’ın bu son paneli ise sanatçıların yapıtlarındaki uzun soluklu araştırma, inceleme ve üretime odaklanarak sanatçının özündeki tutku meselesini tartışmaya açacaktır. Sanata ve sanatsal pratiğe karşı duyulan istek ve üretme arzusu ile sanatçının yegane amacı sanat üretimidir. Sanatçı bir eseri üretirken formal ya da kavramsal olarak istekli bir biçimde konuyu sürdürme yönünde bir eğilim gösteriyorsa bu noktada tutku söz konusudur. Sanatçının merak ve araştırmacı bir ruh ile bireysel ve toplumsal açıdan kendisine ve sosyal yapıya katkıda bulunarak büyük bir tutku ile üretimini sürdürmesi konusu bu panelde tartışılacaktır.

Moderatör:
Melike Bayık (Küratör, Sanat Yazarı, Akademisyen)

Konuşmacılar:
Hüsamettin Koçan (Sanatçı, Kurucu – Baksı Müzesi)