Bazaart © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
Konseptika

Bazaart Talks 2018

Bazaart 2018 yılında ilk defa Melike Bayık küratörlüğünde Bazaart Talks’a başlayarak sanat severleri birbirinden değerli isimlerle buluşturdu.

Panel Programı

13:30 - 14:15
Çağdaş Sanat Ortamında Genç Sanat Yarışmaları Bazaart’ın ilk panelinde, günümüz sanat ortamında yetişmekte olan genç sanat öğrencileri, genç sanatçılar için bir sanat yarışmasına başvurma, başvururken gerekli olan koşullar nelerdir, nasıl bir başvuru dosyası hazırlanır gibi soruları netleştirmeyi hedeflemekle birlikte, aynı zamanda yarışma düzenleyen ve gençlere sanat yarışmaları aracılığıyla bir platform oluşturmayı hedefleyen oluşumları farklı perspektiflerden inceleyecektir.

Moderatör
Marcus Graf (Küratör, Sanat Yazarı ve Akademisyen)

Konuşmacılar
Derya Yücel (Küratör, Sanat Yazarı ve Akademisyen)
Hamit Hamutçu (Kurucu, Galeri Mixer)
Horasan (Sanatçı)

14:30 - 15:15
Koleksiyoner Sohbeti: Bir Koleksiyon Nasıl Başlar ve Sürdürülür? Bu oturumda, bir sanat koleksiyonunun nasıl oluşturulabileceği, çağdaş sanat içinde ne gibi eserler ile mükemmel bir koleksiyon yapma yolunda ilerleyeceğinden bahsedilecektir. Günümüz sanat ortamında bir fenomen haline de gelen çağdaş sanat koleksiyonerliğinin nicelik değil, nitelik açısından güçlü bir koleksiyon oluşturulması hakkında tartışılacaktır.

Moderatör
Yasemin Bay (Editör, Sanat Yazarı)
Konuşmacılar
Ömer Özyürek (Koleksiyoner)
Gamze Büyükkuşoğlu (Koleksiyoner)

15:30 - 16:15
Farklı Kuşaklardan Sanat Sohbeti ve İletişim Panel çeşitli kuşaklardan ve sanat içindeki farklı disiplinlerden konuşmacılar ile bir ifade ve iletişim
biçimi olarak sanatı konu alacaktır. Yenilikçi ve değişken bir motivasyon içinde olan sanatın güncel varlığı da tartışılacaktır.

Moderatör:
Esra Aliçavuşoğlu (Akademisyen, Sanat Yazarı)
Konuşmacılar:
Sinan Demirtaş (Akademisyen, Sanatçı)
Nazlı Pektaş (Akademisyen, Sanat Yazarı)
Eda Soylu (Sanatçı)